CHIPPER KNIVES

  • CHIPPER KNIVES

    CHIPPER KNIVES

    सामग्री: चिप्पर र फ्लेकर चाकूको निर्माणको लागि विकास गरिएको विशेष चिप्पर इस्पात: चिप्पर चाकूले फोहोर काठको क्रसिंग, काठ काट्ने चिप्सलाई काठमा पार्ने उद्देश्यले