मिल्ट फ्लैट बार

  • MILLED FLATS

    मिल्ट फ्लैट्स

    अनुप्रयोगहरू: पंच मोल्ड, चक्कुहरू, पेंच मोल्ड, चिनवार्ड मोल्डका लागि मिल्ड फ्ल्याट बार प्रयोग गरियो। लाभ: यस श्रृंखला उत्पादनहरूले उत्पादन लागत घटाउँदछ र निर्माणका लागि दक्षता सुधार गर्दछ