Shredder KNIVES

  • SHREDDER KNIVES

    Shredder KNIVES

    विशेषता: shredder चाकू प्राय: वर्ग वा गोलाकार आकार shredder चाकूको कडाई 52२ देखि H H HRC को, कम कडाईको लागि धातुहरूको तापक्रमको मिलावटको लागि सामग्रीहरूको लागि सिफारिस गरिएको छ एक विशेष कम्प्युटरद्वारा नियन्त्रित भट्टीमा क्रसिंग मेशिनका लागि अन्य कम्पोनेन्टहरू: स्टेटर चाकू एक