रोजगार

प्रतिभा भर्ती

हामी हाल हाम्रो उत्पादन र सेवाहरूको बजार अनुभवी, आयोगमा आधारित बिक्री प्रतिनिधिहरूको खोजी गरिरहेका छौं; सबै क्षेत्रहरू ग्लोबल भर उपलब्ध छन्। हामी मिल प्रत्यक्ष सोधपुछको स्वागत गर्दछौं। इच्छुक पार्टीहरू कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्  histar@yshistar.com

04
03
01