HSS CIRCULAR SW BLADES

  • HSS CIRCULAR SAW BLADES

    HSS CIRCULAR SW BLADES

    एचएसएस सर्कुलर साउव ब्लेड्स टिक कोटिंग एक उच्च कडाई, कम फ्रिकिसन गुणांक, राम्रो पोशाक प्रतिरोध र एन्टी-आसंजनको साथ एक बहुपरत कोटिंग हो जसले आरा ब्लेडको आरा गती र सेवा जीवनमा सुधार गर्न सक्छ।