उच्च गति स्टील

  • HIGH SPEED STEEL

    उच्च गति स्टील

    उच्च वेगको स्टील्सलाई उचाईको तापक्रममा नरमताको प्रतिरोध गर्ने तिनीहरूको क्षमता देखाउनको लागि नाम दिइएको छ त्यसैले कटौतीहरू भारी हुँदा र वेग बढी हुँदा तीव्र धारणको धारलाई कायम राख्छ। तिनीहरू सबै उपकरण स्टिल प्रकारका सबै भन्दा धेरै मिश्रित हो।